Башкармалыктар

Генералдык секретарь

Маалымат технологиялар башкармалыгы

Сервистерди тейлөө башкармалыгы

Китепкана жана иш кагаздар башкармалыгы

Студенттердин иштери боюнча башкармалык

Кадрлар башкармалыгы

 • Персонал мүдүрдүгү

Ден-соолук, маданият жана спорт башкармалыгы

 • Жатакана мүдүрдүгү
 • Ден соолук борбору
 • Студенттердин инсандык өнүгүү жана кеңешүү борбору
 • Ашкана жана кафетерия
 • Маданий иш чараларды жүргүзүү бөлүмү
 • Мейманкана жана жайгаштыруу мүдүрдүгү

 

Стратегия өнүктүрүү башкармалыгы

 • Бюджет жана бугалтерия мүдүрдүгү
 • КР бугалтериясы

Курулуш иштер башкармалыгы

 • Курулуш иштер бөлүмү
 • Техникалык иштер бөлүмү