“Кыргызстандын өнүгүүсүнүн жашыл модели” аттуу темада семинар
Hits : 34

Орто Азия изилдөө борбору тарабынан ( ORASAM ) 13.12.2017 саат 14.30 э кономика жана б ашкаруу факультетинин имаратынын 228 аудиториясында “Кыргызстандын өнүгүүсүнүн жашыл модели” аттуу темада семинар өткөрүлөт, баяндамачы (PhD) Азамат Темиркулов.