Logo, kurumun kurumsal kimliğinin özüdür. Logo tasarımları kurum felsefesinin anlık süreler içerisinde algılanmasını sağlar.

Manas Üniversitesi’nin logosu aşağıdaki gibidir. Kurumsal kimliğin temel unsuru olan logo, Üniversite ile ilgili tüm uygulamalarda kullanılmalıdır.